Titlu proiect: Stagii de practică performante pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi FEAA
Cofinanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Educație și competențe
Obiectiv strategic: Prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea calității învățământului din școlile defavorizate
Obiectiv specific: Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
Cod proiect: POCU/90/16.3/16.4/106117
Valoare totală:   lei
Valoare cofinanţare:  lei
Perioadă de implementare:
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Parteneri:

 


Rezultate și Indicatori  

Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră şi promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Grupul ţintă este alcătuit din:


Fizică

50 de studenţi de la Departamentul de Fizică

Geografie

50 de studenţi de la Departamentul de Geografie

Matematică

50 de studenţi de la Departamentul de Matematică

Informatică

50 de studenţi de la Departamentul de Informatică

Chimie

50 de studenţi de la Departamentul de Chimie